select language...

 
อัตราค่าเช่ารถ
รูป
รุ่น
เวลา/ ค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ

ฮอนด้า ซีวิก

1 วัน/24 ชม

1,700

- เกียร์ออโต้ 1800 cc.
- เงินค่ามัดจำ 10,000 บาท

ฮอนด้า ซีวิก

1 วัน/24 ชม

1,700

- เกียร์ออโต้ 1700 cc.
- เงินค่ามัดจำ 10,000 บาท

ฮอนด้า ซิตตี้

1 วัน/24 ชม

1,500

- เกียร์ออโต้ 1500 cc.
- เงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
 
---------------------------------------- กติกาการเติมน้ำมัน ---------------------------------------------
 
ก่อนออกเดินทาง เราจะเติมน้ำมันเต็มถังไปรับท่าน ต่อจากนั้น ระหว่างการเดินทางจนถึงขากลับ
ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน ซึ่งรายจ่ายส่วนนี้จะไม่รวมกับค่าเช่ารถ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางค่าบริการทุกประเภท << กด >>
ติดต่อขอใช้บริการ << กด >>